Tallinna Biennaal jääb paremate aegade ootele

2022. aastal teistkordselt toimuma pidanud Tallinna Biennaal lükkub edasi sarnaselt paljude teiste omataoliste kunstisündmustega üle maailma. Enamasti tulenevad sündmuste vahelejäämiste põhjused pandeemiast tingitud eriolukordade kehtestamisest ja reisipiirangutest, kuid tagamaad peituvad ka üldises majanduslikus ebakindluses, mille leevendamisel ootavad korraldajad koduriikidelt ja -linnadelt rohkem tuge.

Tallinna Biennaal jääb paremate aegade ootele

2022. aastal teistkordselt toimuma pidanud Tallinna Biennaal lükkub edasi sarnaselt paljude teiste omataoliste kunstisündmustega üle maailma. Enamasti tulenevad sündmuste vahelejäämiste põhjused pandeemiast tingitud eriolukordade kehtestamisest ja reisipiirangutest, kuid tagamaad peituvad ka üldises majanduslikus ebakindluses, mille leevendamisel ootavad korraldajad koduriikidelt ja -linnadelt rohkem tuge.

“Käesolev situatsioon kogu maailmas on mõjutanud majandust valdkonniti erinevalt, kunstiürituste finantseerimist paraku pigem negatiivselt, nii et 2022. aastaks planeeritud Tallinna Biennaal lükkub teadmata ajaks edasi,” selgitab Tallinna Biennaali korraldaja Andra Orn. “Vastuvõetud otsus valmistab kahtlemata pettumust nii korraldajatele, autoritele kui publikule, kuid samas võib tunda heameelt juba esitatud kaastööde kavandite üle ning jääda lootma, et tulevikus on need siiski realiseeritavad ja kunstnike nähtud vaev saab tasutud.” 

Esmakordselt 2020. aastal toimunud ja Tallinna Kunstinädalast välja kasvanud Tallinna Biennaali eesmärgiks oli ja on jätkuvalt täita Kaunase, Riia ja Helsingi biennaalide vahel kaardile tekkinud tühimik nii geograafilises kui ka institutsionaalses plaanis. Biennaal kui selline rikastab kohalikku kunstivälja nii rahvusvahelise loomingut kui tähelepanuga, avardab autorite karjäärivõimalusi ja publiku silmaringi ning räägib kuraatoripositsiooni kaudu kaasa aktuaalsetel teemadel. 

Vähemtähtis pole kunstifestivalide mõju turismisektorile – näiteid võib tuua alates Veneetsia Biennaalist, mille initsieerimine 19. sajandi lõpus toimus linnapea poolt eesmärgiga edendada Itaalia siseturismi ja mis tänaseks peab välisturistide masse juba ohjes hoidma. “Paljud linnad kogevad lisaks tekkinud avalikule kultuuridiskussioonile ka turismialaste näitajate kasvu,” viitab dr Constanza Ontiveros Valdés (Mehhiko) oma analüüsis, kuidas biennaalidel on positiivne mõju just neile piirkondadele, mida kaasaegse kunsti skeenel on peetud pigem äärealadeks.

Tallinna Biennaali teema – Animistlikud Kosmoloogiad – jääb samaks ning viitab austusele kõige elusoleva vastu, ümbritsevat keskkonda väärtustavale maailmavaatele ning arusaamisele, et eluvormid ei pruugi piirduda meile teadaolevate liikidega. Kuraatoriteema kutsub üles võtma aega vaatamiseks, kuulamiseks ja tunnetamiseks, et avaneda saaksid väravad avastamist ootavatesse alternatiivsetesse reaalsustesse. Biennaali kuraator on Anne Klontz (Rootsi). 

Asjakohast informatsiooni Tallinna Biennaali kodulehel uuendatakse jooksvalt olukorra selginedes. Tallinna Biennaali korraldab Nordic Baltic Art Center NOBA MTÜ.

Jaga
Konkurss

Konkurss

OSALE TALLINNA BIENNAALIL The Tallinn Biennial is pleased to announce an open call to artists to submit artwork proposals for the second edition taking place June 2022. The theme of the biennial is “Animistic Cosmologies” and curated by Anne Klontz and Andra Orn. Animism embodies respect for the inanimate, offering a way to look at […]